Category: Các Dự Án Tiêu Biểu

Hoàn thành và bàn giao cho khách hàng máy nước nóng solahart sunheat 150L tại Đà Lạt.

Máy nước nóng solahart sunheat 150L tại TP. Đà Lạt  do công ty SolarViet thi công. Sản phẩm Solahart Sunheat  là một máy nước nóng năng lượng mặt trời do Úc thiết kế và được phát triển đặc biệt để cung cấp nước nóng  nhờ nguồn năng lượng mặt trời ở các khu vực thu được bức … Xem...